Spreekuren

De spreekuren zijn op maandag t/m donderdag van 08.00 uur tot 11.30 uur en van 15.00 uur tot 16.00 uur. Op vrijdagen is er alleen 's ochtends spreekuur.

We hebben géén inloopspreekuur. Er wordt uitsluitend op afspraak gewerkt. We hebben ook géén telefonisch spreekuur. Wel kunt u op uw verzoek door de huisarts nog dezelfde dag worden teruggebeld voor zaken waarbij een spreekuurafspraak niet nodig is.

We proberen met de spreekuurtijden zo min mogelijk uit te lopen. Het is echter niet altijd mogelijk om hieraan te voldoen. Zo kan een spoedgeval het schema verstoren of neemt een consult soms onverwacht veel tijd in beslag. Wanneer u al vermoedt dat u wat meer dan gemiddeld tijd nodig zult hebben is het prettig dat u dat bij het maken van de afspraak meldt. Er wordt dan meer tijd ingeruimd.